Čičmany


MAPA PROJEKTU POZEMKOVÝCH ÚPRAV K.Ú. ČIČMANY

pdf mapappu-cicmany-m4000-format914x2000 1.3 MB

VYHLÁŠKA

 
pdf verejna_vyhlaska 103.8 KB

Uznesenia z ustanovujúceho zasadnutia 12.12.2014

pdf vypis-uzneseni-zapisnica-c-8-2014 48 KB
pdf zapisnica-c-8-2014-ustanovujuce-zasadnutie-oz 229.6 KB

SOCÁLNA STAROSTLIVOSŤ - POSTUP A FORMULÁRE

Postup:

Vyplnené tlačivo žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu, spolu s kópiou zdravotnej dokumentácie (asi ½ roka dozadu – odborné nálezy) alebo prepúšťacej správy z NsP (1/2 r dozadu), alebo komplexného posudku (ÚPSVaR), alebo posudku vydaného VÚC, je potrebné priniesť na OcÚ, kde bude zaevidované do pošty a následne odovzdané na úradovňu SOcÚ v Rajci.

Po vystavení rozhodnutia a nadobudnutí jeho právoplatnosti je potrebné vyplniť tlačivo žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby, ku ktorému musí byť pripojené vyhlásenie o majetku , overené podpisy ( OcÚ alebo notár) a potvrdenie o príjme (Sociálna poisťovňa – rozhodnutie o dôchodku ).

doc ziadost-o-posudenie-odkazanosti-na-socialnu-sluzbu-1414000463 57.5 KB
doc ziadost-o-zabezpecenie-poskytovania-socialnej-sluzby-1414000465 62.5 KB
doc vyhlasenie-o-majetku-fyzickej-osoby-1414000464 32.5 KB

Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania - Zóna s rekreačnými domami a športoviskom Čičmany - Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Čičmany, Mgr. Ján Smolka, Čičmany

18.12. 2014
pdf verejna-vyhlaska 66.8 KB

Rozpočet na rok 2015

​12.11.2014
pdf navrh-rozpocet-2015-vydavky 28.7 KB
pdf navrh-rozpocet-2015-prijmy 25 KB

Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí konaných 15.11.2014 - obec Čičmany

18.11. 2014
pdf zapisnica 271.8 KB

Návrh VZN o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad od 1.1.2015

12.11. 2014
pdf navrh-vzn-poplatok-za-ko-a-dso-od-112015 100.5 KB

Návrh VZN o dani z nehnuteľností na území obce Čičmany s platnosťou od 1.1.2015

12.11. 2014
pdf navrh-vzn-o-dani-z-nehnutelnosti-od-112015 54.6 KB
 RSS | Mapa stránky | Prihlásiť
Webmaster | Čičmany, © 2011 - BROS Computing, s.r.o.