Čičmany


VZN na pripomienkovanie - platnosť od 1.1.2016 - zverejnené 26.11.2015

27.11. 2015
pdf vzn-poplatok-za-ko-2016-cicmany-_5_ 39.1 KB
pdf vzn_2016-nakladanie-s-odpadmi-v-obci-cicmany 144.8 KB
pdf obzasady-odmenovania-poslancov-navrh 53.6 KB

Oznam o začastí stavebného konania "Zóna s rekreačnými domami a športoviskom" Rímskokatolícka cirkev Farnosť Čičmany

06.11. 2015
pdf oznam-o-zacati-stavebneho-konania-zona-s-rekreacnymi-domami-a-sportoviskom-rimskokatolicka-cirkev-farnost-cicmany 104 KB
12.10.2015
 
Naša obec je členom Miestnej Akčnej Skupiny (MAS) Rajecká dolina.
 
Podrobnosti nájdete na jej internetovej stránke:
 
 
  www.masrajeckadolina.sk
 

Video aerovizuálnej prehliadky obce Čičmany.

 

MAPA PROJEKTU POZEMKOVÝCH ÚPRAV K.Ú. ČIČMANY

pdf mapappu-cicmany-m4000-format914x2000 1.3 MB

VYHLÁŠKA

 
pdf verejna_vyhlaska 103.8 KB

Uznesenia z ustanovujúceho zasadnutia 12.12.2014

pdf vypis-uzneseni-zapisnica-c-8-2014 48 KB
pdf zapisnica-c-8-2014-ustanovujuce-zasadnutie-oz 229.6 KB

SOCÁLNA STAROSTLIVOSŤ - POSTUP A FORMULÁRE

Postup:

Vyplnené tlačivo žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu, spolu s kópiou zdravotnej dokumentácie (asi ½ roka dozadu – odborné nálezy) alebo prepúšťacej správy z NsP (1/2 r dozadu), alebo komplexného posudku (ÚPSVaR), alebo posudku vydaného VÚC, je potrebné priniesť na OcÚ, kde bude zaevidované do pošty a následne odovzdané na úradovňu SOcÚ v Rajci.

Po vystavení rozhodnutia a nadobudnutí jeho právoplatnosti je potrebné vyplniť tlačivo žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby, ku ktorému musí byť pripojené vyhlásenie o majetku , overené podpisy ( OcÚ alebo notár) a potvrdenie o príjme (Sociálna poisťovňa – rozhodnutie o dôchodku ).

doc ziadost-o-posudenie-odkazanosti-na-socialnu-sluzbu-1414000463 57.5 KB
doc ziadost-o-zabezpecenie-poskytovania-socialnej-sluzby-1414000465 62.5 KB
doc vyhlasenie-o-majetku-fyzickej-osoby-1414000464 32.5 KB
 RSS | Mapa stránky | Prihlásiť
Webmaster | Čičmany, © 2011 - BROS Computing, s.r.o.