Čičmany


Poľovnícka spoločnosť Čičmany Les

23.02. 2017
Oznámenie o výplate náhrady za postúpenie  užívania  spoločného poľovného revíru Čičmany - rok 2017
pdf verejna-vyhlaska 43.7 KB

Oznámenie o ukončení vyhlásenej verejnej obchodnej súťaže v Obci Čičmany bez výberu súťažného návrhu

01.02. 2017
 
 
                                     
pdf oznamenie-o-ukonceni-vyhlasenej-verejnej-obchodnej-sutaze-cicmany 59.7 KB

Oznámenie o vyhlásení verejnej obchodnej súťaže na predaj nehnuteľností

05.01. 2016
pdf oznamenie-o-vyhlaseni-obchodnej-verejnej-sutaze 50.9 KB
pdf verejna-obchodna-sutaz-cicmany 77.1 KB
pdf lv-561-obec-cicmany-par-ckn-c-45-46-budov-s-c-30 91.6 KB

Upozornenie spoločnosti SEVAK na kontrolu vodomerných šácht a potrubí vo vodomerných šachtách v súvislosti s výskytom hlbokých mrazov

​05.01. 2017
pdf sevak 51.4 KB

Stratégia tvorby a budovania Integrovaného dopravného systému ŽSK

​03.01. 2017
pdf strategia-tvorby-a-budovania-integrovaneho-dop ravneho-systemu-zsk 14.12.2016 70 KB

Verejná vyhláška

22.08. 2016
- Oznámenie o spojení územného stavebného konania, o začatí spojeného konania a nariadenie ústneho pojednávania
- Relaxačné zariadečnie s ubytovaním na parcele CKN č. 9222/7 a 9222/8 v k.ú. Čičmany
- Zverejneniekópie žiadostio vydanie stavebného povolenia v zmysle § 58a ods. 3 stavebného zákona  - Relaxačné zariadenie s ubytovaním parcelas CKN č. 9222/7 a 9222/8 v k.ú. Čičmany
- Oznámenie ospojení územného a stavebného konania, o začatí spojeného konania a nariadenia  ústenho pojednávan ia - rekreačné zariadenie s ubytovaním parcela CKN č. 9222/12 a 9222/11 v k.ú. Čičmany
- Zverejnenie kópie žiadosti o vydanie stavebného povolenia v zmysle § 58a ods. 3 stavebného zákona
pdf verejna-vyhlaska-oznamenie-relaxacne-zariadenie-s-ubytovanim 148.6 KB
pdf verejna-vyhlaska-ouznamenie-rekreacne-zariadenie-s-ubytovanim 136.5 KB

Verejná vyhláška Oplotenie Ing. Miroslav Huliak - nehnuteľnosť č. 67 v k.ú. Čičmany

28.06. 2016
pdf oplotenie-huljak-verejna-vyhlaska-pdf 117.6 KB
pdf verejna-vyhlaska-vyzva-oplotenie-huliak 162.3 KB

Záverečný účet obce Čičmany 2015 a Výročná správa 2015

doc zaverecny-ucet-obce-za-rok-2015-navrh 224 KB
doc vyrocna-sprava-2015-cicmany 357 KB

POPLATKY - DANE A KOMNÁNY ODPAD

26.05. 2016
Poplatky na rok 2016  - Daň z nehnuteľnistí v k.ú. Čičmany
                                      - Komunálny odpad, môžete uhrádzať
 
v hotovosti na Obecnom úrade Čičmany,  počas stránkových hodín , alebo bankovým prevodom v zmysle doručeného rozhodnutia.
 
 RSS | Mapa stránky | Prihlásiť
Webmaster | Čičmany, © 2011 - BROS Computing, s.r.o.