Čičmany


Oznámenia o odstávke elektriny v obci Čičmany 5.6.2017

11.05. 2017
pdf vyrozumenie 364.5 KB

Harmonogram riadnych verejných zasadnutí OZ Čičmany v roku 2017 a dochádzka poslancov

pdf dochadzka-poslancov-oz-cicmany-na-zasadnutia-v-roku-2017 13.4 KB
pdf harmonogram-zasadnuti-oz-cicmany-v-roku-2017 16.9 KB

Pozvánky na verejné zasadnutia obecného zastupiteľstva Čičmany 2017

03.03. 2017
pdf Pozvánka na verejné zasadnutie OZ Čičmany 5.1.2017 57 KB
pdf Pozvánka na verejné zasadnutie OZ Čičmany 10.03.2017 53.9 KB

Poľovnícka spoločnosť Čičmany Les

23.02. 2017
Oznámenie o výplate náhrady za postúpenie  užívania  spoločného poľovného revíru Čičmany - rok 2017
pdf verejna-vyhlaska 43.7 KB

Oznámenie o vyhlásení verejnej obchodnej súťaže na predaj nehnuteľností

05.01. 2016
pdf oznamenie-o-vyhlaseni-obchodnej-verejnej-sutaze 50.9 KB
pdf verejna-obchodna-sutaz-cicmany 77.1 KB
pdf lv-561-obec-cicmany-par-ckn-c-45-46-budov-s-c-30 91.6 KB

Upozornenie spoločnosti SEVAK na kontrolu vodomerných šácht a potrubí vo vodomerných šachtách v súvislosti s výskytom hlbokých mrazov

​05.01. 2017
pdf sevak 51.4 KB

Stratégia tvorby a budovania Integrovaného dopravného systému ŽSK

​03.01. 2017
pdf strategia-tvorby-a-budovania-integrovaneho-dop ravneho-systemu-zsk 14.12.2016 70 KB

Verejná vyhláška

22.08. 2016
- Oznámenie o spojení územného stavebného konania, o začatí spojeného konania a nariadenie ústneho pojednávania
- Relaxačné zariadečnie s ubytovaním na parcele CKN č. 9222/7 a 9222/8 v k.ú. Čičmany
- Zverejneniekópie žiadostio vydanie stavebného povolenia v zmysle § 58a ods. 3 stavebného zákona  - Relaxačné zariadenie s ubytovaním parcelas CKN č. 9222/7 a 9222/8 v k.ú. Čičmany
- Oznámenie ospojení územného a stavebného konania, o začatí spojeného konania a nariadenia  ústenho pojednávan ia - rekreačné zariadenie s ubytovaním parcela CKN č. 9222/12 a 9222/11 v k.ú. Čičmany
- Zverejnenie kópie žiadosti o vydanie stavebného povolenia v zmysle § 58a ods. 3 stavebného zákona
pdf verejna-vyhlaska-oznamenie-relaxacne-zariadenie-s-ubytovanim 148.6 KB
pdf verejna-vyhlaska-ouznamenie-rekreacne-zariadenie-s-ubytovanim 136.5 KB
 RSS | Mapa stránky | Prihlásiť
Webmaster | Čičmany, © 2011 - BROS Computing, s.r.o.