Čičmany


Výstava fotografií Bohuslava Dandu v Kaštieli Čičmany

 
Obec Čičmany pripravila  pre verejnosť výstavu fotografií Bohuslava Dandu v Kaštieli v Čičmanoch, ktorú otvorila 15.7.2017 na Deň obce Čičmany pri  príležitosti jeho ocenenia – udelenia čestného občianstva obce Čičmany in memoriam.
Výstava je v kaštieli Čičmany prístupná verejnosti do konca septembra 2017.
 

DEŇ OBCE 2017

Obec Čičmany ďakuje všetkým účinkujúcim FS Lastovienka, FS z Heľpy,FS Kľak Fačkov)  za predstavenie ,ktorým potešili návštevníkov našej obce a pripravili pre všetkých krásny zážitok.
Veľké poďakovnie patrí Jankovi Bolvanovi, Marošovi Gašpierikovi,Marekovi Michalcovi a Milanovi Šebíkovi za prípravu guľášu,  vydávanie občerstvenia - je to veľká pomoc pre obec, veľmi si to vážime.
Ďakujem všetkým, ktorí sa podieľali na organizačnej príprave akcie.

ČIČMANSKÁ VAREŠKA 2017

 

STRÁNKOVÉ HODINY

 
 
Vážení občania,
navštívte nás, prosím, vo vopred ústne alebo telefonicky
dohodnutých termínoch alebo v týchto
stránkových hodinách, Inak Vám nemôžeme zaručiť, že sa Vám bude venovať
kompetentný zamestnanec/starosta obce
 
Stránkové hodiny
sekretariát , administratívna agenda, dane, overovanie podpisov,  overovanie listín, evidencia obyvateľstva, poplatky, informácie :
vybavuje  administratívna pracovníčka Jaroslava Kotercová č. t. 041/5492123
 
Pondelok    od 08:00 do 16:00  
Utorok od 08:00 do 14:00
      
Streda od 08:00 do 16:00  
Štvrtok nestránkový deň
   
Piatok od 08:00 do 13:00  
Obedňajšia prestávka od 12:00 do 12:30 hod.
 
 Matrika
( rodné listy,sobáše a sobášne listy, úmrtné listy, nahliadnutia do matričných kníh)
vybavuje matrikárka  Viera Škubáková č.t. 041/5492123
 
Stránkové hodiny
 
od 1.11.2016
 streda od 12:00 -16:00
 

Oznámenia o odstávke elektriny v obci Čičmany 5.6.2017

11.05. 2017
pdf vyrozumenie 364.5 KB

Harmonogram riadnych verejných zasadnutí OZ Čičmany v roku 2017 a dochádzka poslancov

pdf dochadzka-poslancov-oz-cicmany-na-zasadnutia-v-roku-2017 13.4 KB
pdf harmonogram-zasadnuti-oz-cicmany-v-roku-2017 16.9 KB

Oznam o predaji majetku Obce Čičmany (bývalá škola a pozemky) podľa§ 9a ods. 8 písm.e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. , prípad osobitného zreteľa

25.04. 2017
pdf oznam-o-predaji-majetku-obce-cicmany 36.7 KB

Opakovaná verejná obchodná súťaž na predaj nehnuteľností ( dom súpisné číslo 30- budova bývalej školy a pozemky pod budovou a dvor)

23.03. 2017
pdf oznamenie-o-vyhlaseni-opakovanej-obchodnej-verejnej-sutaze 51.5 KB
pdf verejna-obchodna-sutaz-cicmany-opakovanie 77.6 KB
pdf lv-561-obec-cicmany-par-ckn-c-45-46-budov-s-c-30 91.6 KB

Pozvánky na verejné zasadnutia obecného zastupiteľstva Čičmany 2017

03.03. 2017
pdf Pozvánka na verejné zasadnutie OZ Čičmany 5.1.2017 57 KB
pdf Pozvánka na verejné zasadnutie OZ Čičmany 10.03.2017 53.9 KB
 RSS | Mapa stránky | Prihlásiť
Webmaster | Čičmany, © 2011 - BROS Computing, s.r.o.