Čičmany

Zástupca starostu obce
 
  Zástupca starostu obce v Čičmanoch :       Ing. Vladimír Gábel

§ - - - -

Kompetencie:
Zástupca  starostu  zastupuje  starostu  v oblastiach  podľa  §  13b  ods.  3  zákona  č.  369/1990
Zb.  o  obecnom  zriadení  v znení  neskorších  predpisov
 RSS | Mapa stránky | Prihlásiť
Webmaster | Čičmany, © 2011 - BROS Computing, s.r.o.