Čičmany

Kontakty pre vyhľadanie lekára

   Kontakt
 
Adresa
Telefón/ Fax Internet

Obecný úrad Čičmany

Čičmany č. 166
013 15 Čičmany

IČO:00321206

DIČ:2020637036

Banka: Všeobecná úverová banka, a.s.

SK67 0200 0000 0000  2572 3432

BIC: SUBASKBX

Tel:
+421 41 549 2123 administratíva   

0905705389 - starostka    

web: www.obeccicmany.info

mail1:obec@obeccicmany.info

mail2:starosta@obeccicmany.info

 RSS | Mapa stránky | Prihlásiť
Webmaster | Čičmany, © 2011 - BROS Computing, s.r.o.