Čičmany

Komisia stavebná, verejného priadku a ŽP

doc ulohy_stavebnej_komisievp-a-zpdoc 42.5 KB
doc rokovaci_poriadok_stavebnej_komisie 54 KB

Komisie

           KOMISIA          predseda členovia
Finančná komisia a správy majetku    Anna Čechová
     
Alena Haššová, Lucia Záňová, Mgr. Viera Jantošková
Komisia stavebná, verejného poriadku a ŽP       Bc. Iveta Michalíková Ing. Ladislav Števuška, Iveta Hanusková,Ing. Juraj Kudjak, Anna Uríčová , Viliam Bernát, Ing. Vladimír Gábel
 Komisia na ochranu verejného záujmu  Ing. Vladimír Gábel Miroslav Haššo, Peter Matejek
     
     

            

 RSS | Mapa stránky | Prihlásiť
Webmaster | Čičmany, © 2011 - BROS Computing, s.r.o.