Čičmany

Autor fotografií Ján Ďuriga - distribúcia, kopírovanie len so súhlasom autora.
Pri úprave terénu - parkoviska v obci patrí poďakovanie všetkým, ktorí sa zapojili bezplatne  do práce a takto  prispeli k skrášleniu našej obce Čičmany.
Vďaka patrí pánovi Jurajovi Kudjakovi, ktorý bezplatne  vypracoval  projekt na realizáciu a venoval svoju aktivitu a prácu ako sponzorský dar pre obec Čičmany.
Mechanizmi a prácu  poskytli obci prevádzkovatelia lyžiarského vleku Čičmany TJ Mier Rajec . Drevo venovalo obci: Urbárne a pasienkové spoločentsvo Čičmany a spoločnosť Les, s.r.o. Do práce sa zapojili občania Čičmian:
Pavol Koterec, Ing. Vladimír Gábel, Albín Strapko ml. ,Miroslav Gocman, Stanislav Uríča, Jozef Strapko, Viktor Strapko,  Viktor Adamička  , Martin Adamička , Peter Salát, Kukan  
 

Čistenie rieky Rajčianky cez obec Čičmany

Čistenie rieky Rajčiany cez obec Čičmany realizoval  v septembri 2011 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š. p.
Odštepný závod Piešťany
Správa povodia stredného Váhu I. Púchov
020 71 Nimnica
 RSS | Mapa stránky | Prihlásiť
Webmaster | Čičmany, © 2011 - BROS Computing, s.r.o.