Čičmany

Administratívny pracovník, ekonomika, sekretárka :
 
Jaroslava Kotercová  č.t. 041/5492123
 
Matrika: Viera Škubáková 4 hodiny  týždenne  - streda od 12:00 -16:00  hod.
 
Údržbá  : Vladimír Matejek
 
V rámci Dohody  s Úradom práce soc. vecí a rodiny Žilina -  o poskytnutí príspevku na podporu  zamestnanosti  podľa § 50j zákona č. 5/2004 o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - vytvorenie 1 pracovného miesta  od 1.12.2016  do 31.8.2017 ( Iveta Matejeková)
 
 RSS | Mapa stránky | Prihlásiť
Webmaster | Čičmany, © 2011 - BROS Computing, s.r.o.