Čičmany


Rozhodnutie vydané v zisťovacom konani OU-ZA-OSZP3-2016/018475-003/hnl

pdf eia_zamer_zona_cicmany_signed-pdf 4.9 MB

Rozhodnutie č.j. 02/580/2010/ST/07/Ja zo dňa 2/1.2013 - Oznámenie o odvolaní účastníka konania

12.03. 2013
pdf Odvolanie účastníka konania proti rozhodnutiu č.j. 02/580/2010/ST/07/Ja 60.8 KB

Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby a nariadenie ústneho jednania a miestneho zisťovania

12.03. 2013
Žiadateľ: Ing. Juraj Kudjak Čičmany č. 44, 013 15 Čičmany
Žiadosť o vydanie územného rozhodnuitia a stavebného povolenia na stavbu: Prístavba a dodatočné povolenie zmeny účelu využitia stavby "Humno" na polyfunkčný objekt "Hostinec - Humno Ondreja Gregora"
pdf vv-kudjak-1232013 70.2 KB

Stratégia tvorby a budovania Integrovaného dopravného systému ŽSK

​03.01. 2017
pdf strategia-tvorby-a-budovania-integrovaneho-dop ravneho-systemu-zsk 14.12.2016 70 KB

Oznámenie o začatí konania o zmene v užívaní stavby spojeného so stavebnými úpravami a nariadenie ústneho jednania - Jaroslav Kohút Čičmany č. 222,223

pdf jaroslav-kohut-cicmany-c-222223 65.7 KB

VEREJNÁ VYHLÁŠKA - VÝRUB STROMOV

26.11.2014
pdf verejna_vyhlaska_-_vyrub_stromov 63.3 KB

VEREJNÁ VYHLÁŠKA - ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE - ZÓNA S REKREAČNÝMI DOMAMI A ŠPORTOVISKOM

22.04. 2015
pdf uzemne_konanie_-_verejna_vyhlaska_ 276.4 KB

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ

29.07. 2015
 
pdf obchodna-suťaž 676.7 KB

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ

 RSS | Mapa stránky | Prihlásiť
Webmaster | Čičmany, © 2011 - BROS Computing, s.r.o.