Čičmany


mavirosa trade s.r.o oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred dokončením

17.08. 2017

Zverejnenie kópie žiadostio vydanie stavebného povolenia v zmysle zák.§ 58a ods.3 stav.zák

11.08. 2017
Kópia žiadostio vydanie povolenia na zmenu stavby pred dokončením -Rekreačné zariadenie s ubytovaním na pozemku parc. "C" č. 9222/12, 9222/11 v k.ú. Čičmany navrhovateľa -mavirosa trtade,s.r.o. Kragujevských hrdinov 453/7, 911 01 Trenčín
pdf zverejnenie-kopie-ziadosti-o-vydanie-sp-mavirosa-sro-trencin 850.1 KB

Územný plán obce Valaská Belá - oznámenie o strategickom dokumente

​28.12. 2016
pdf up-valaska-bela 316.2 KB

Štátny dohľad stavebného úradu – Oplotenie pozemku parc. č. 342, k.ú. Čičmany, Čičmany súpisné číslo 66

​19.12. 2016
pdf sd-cictmany-c-66 36.5 KB

Stavebné povolenie Relaxačné zariadenie s ubytovaním SO 104 Športové ihrisko

27.09. 2016
pdf stavebne-povolenie-sportovisko 7.2 MB
pdf sportovisko-situacia-uprava-val-pdf 166.4 KB

Stavebné povolenie Relaxačné zariadenie s ubytovaním

​22.09. 2016
pdf parc. CKN č. 9222/7,9222/8 v k.ú. Čičmany 7.4 MB

Stavebné povolenie Rekreačné zariadenie s ubytovaním

​22.09. 2016
pdf parcela CKN č. 9222/11,9222/12 7.4 MB

ŠPORTOVÉ IHRISKO

05.09. 2016
pdf ihrisko 2.4 MB

Verejná vyhláška Rozhodnutie OÚ Žilina odbor ŽP - Stavebné povolenie Rímskokatolícka cirkev farnosť Čičmany

31.08. 2016
Stavba: SO 201 Rozšírenie verejného vodovodu a prípojky
SAO 202 odvedenie dažďových  vôd z komunikácie, SO Prípojka pre ATS k hlavnej stavbe - Zóna s rekreačnými domami a športoviskom Čičmany
pdf ros-stavebne-povolenie-rozsirenie-verejneho-vodovodu-a-odvodu-dazvod 4.4 MB
 RSS | Mapa stránky | Prihlásiť
Webmaster | Čičmany, © 2011 - BROS Computing, s.r.o.