Čičmany


Územný plán obce Valaská Belá - oznámenie o strategickom dokumente

​28.12. 2016
pdf up-valaska-bela 316.2 KB

Štátny dohľad stavebného úradu – Oplotenie pozemku parc. č. 342, k.ú. Čičmany, Čičmany súpisné číslo 66

​19.12. 2016
pdf sd-cictmany-c-66 36.5 KB

Stavebné povolenie Relaxačné zariadenie s ubytovaním SO 104 Športové ihrisko

27.09. 2016
pdf stavebne-povolenie-sportovisko 7.2 MB
pdf sportovisko-situacia-uprava-val-pdf 166.4 KB

Stavebné povolenie Relaxačné zariadenie s ubytovaním

​22.09. 2016
pdf parc. CKN č. 9222/7,9222/8 v k.ú. Čičmany 7.4 MB

Stavebné povolenie Rekreačné zariadenie s ubytovaním

​22.09. 2016
pdf parcela CKN č. 9222/11,9222/12 7.4 MB

ŠPORTOVÉ IHRISKO

05.09. 2016
pdf ihrisko 2.4 MB

Verejná vyhláška Rozhodnutie OÚ Žilina odbor ŽP - Stavebné povolenie Rímskokatolícka cirkev farnosť Čičmany

31.08. 2016
Stavba: SO 201 Rozšírenie verejného vodovodu a prípojky
SAO 202 odvedenie dažďových  vôd z komunikácie, SO Prípojka pre ATS k hlavnej stavbe - Zóna s rekreačnými domami a športoviskom Čičmany
pdf ros-stavebne-povolenie-rozsirenie-verejneho-vodovodu-a-odvodu-dazvod 4.4 MB

Verejná vyhláška Oplotenie Ing. Miroslav Huliak - nehnuteľnosť č. 67 v k.ú. Čičmany

28.06. 2016
pdf oplotenie-huljak-verejna-vyhlaska-pdf 117.6 KB
pdf verejna-vyhlaska-vyzva-oplotenie-huliak 162.3 KB

Stavebné povolenie Rímskokatolícka cirkev , Farnosť Čičmany SO 101 - Komunikácie, spevnené plochy a sadovnícke úpravy

29.12. 2015
pdf stavebne-povolenie-riskokatolicka-cirkev 895.9 KB
 RSS | Mapa stránky | Prihlásiť
Webmaster | Čičmany, © 2011 - BROS Computing, s.r.o.