Čičmany


Návrh VZN o dani z nehnuteľností na území obce Čičmany s platnosťou od 1.1.2015

12.11. 2014
pdf navrh-vzn-o-dani-z-nehnutelnosti-od-112015 54.6 KB

Návrh VZN o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad od 1.1.2015

12.11. 2014
pdf navrh-vzn-poplatok-za-ko-a-dso-od-112015 100.5 KB

Návrh VZN o spôsobe náhradného odvádzania odpadových vôd a zneškodňovania obsahu žúmp a náhradného zásobovania vodou na území Obce Čičmany

07.08. 2014
pdf navrh-vzn-o-sposobe-nahradneho-odvadzania-odpadovych-vod-a-zneskodnovania 61.6 KB

Návrh VZN č. 4/2014 o podmienkach podnikania na území obce Čičmany

pdf navrh-vseobecne-zavazne-nariadenie-o-podmienkach-podnikania-na-uzemi-obce-cicmany 67.5 KB
 RSS | Mapa stránky | Prihlásiť
Webmaster | Čičmany, © 2011 - BROS Computing, s.r.o.