Čičmany

VZN Obce Čičmany č. 5/2012 O dani za predajné automaty a nevýherné hracie prístroje od 1.1.2013

pdf VZN O dani za predajné automaty a nevýherné hracie prístroje od 1.1.2013 25.4 KB
 RSS | Mapa stránky | Prihlásiť
Webmaster | Čičmany, © 2011 - BROS Computing, s.r.o.