Čičmany

Valné zhromaždenie Združenia vlastníkov poľnohospodárskych pozemkov v k.ú. Čičmany 5.1.2013

pdf pozvanka 39 KB
pdf plnomocenstvo_zmluva-o-zdruzeni-ku-cicmany 13.1 KB

Združenie vlastníkov poľnohospodárskych pozemkov v k.ú. Čičmanmy

Informácie najdete na našej stránke www.obeccicmany.sk v sekcii  Organizácie v obci Obec - záložke Združenien vlastníkov poľnohospodárskych pozemkov v k.ú. Čičmany.
              
Termín zasadnutia výkonného výboru  Zduženia vlastníkov poľnohospodárskch pozemkov v k.ú. Čičmany :
1.2.2013 o 17:00 hod - Čičmany č. 166
1.3.2013 o 18:00 hod - Čičmany č. 166
 
 
pdf Zápisnica z Valného zhromaždenia 5.1.2013 45.3 KB
pdf Zmluva o zdruzeni vlastnikov poľnohospodarskych pozemkov v k.u. Čicmany 43.4 KB
pdf Zapisnica zo zasadnutia vykonneho vyboru 5.1.2013 34 KB
pdf Zapisica zo zasadnutia výkonného výboru 1.2.2013 24.1 KB

Termíny , kedy môžu ďalší záujemcovia o vstup do združenia podpísať zmluvu

Záujmecovia môžu podpísať zmluvu  na Obecnom úrade Čičmany č. 166
19.1.2013     od 12:00 - 14:00 hod.
26.1.2013     od 12:00 - 14:00 hod
2.2.2013       od 12:00 - 14:00 hod
 
Ďalšie termíny budú zverejnené!
 
Kontakt na predsedu výkonného výboru združenia- Ing. Peter Ošvát:0903805353
Adresa na doručovanie:
013 15 Čičmany č. 166
 
 
Zmluvu môžete podpísať osobne v určených termínoch, alebo môžete splnomocniť osobu na podpis. Splnomocnenená osoba - splnomocnenie
( tlačivo je  zverejnené). Podpis osoby, ktorá splnomocňuje musí byť overený u notára alebo na matrike.
 
V prípade záujmu o podpis zmluvy v uvedených termínoch je potrebné dopredu oznámiť telefonicky na č. 041/5492123, alebo e-mailom na adresu: obec@obeccimany.info.

 RSS | Mapa stránky | Prihlásiť
Webmaster | Čičmany, © 2011 - BROS Computing, s.r.o.