Čičmany

740. VÝROČIE PRVEJ PÍSOMNEJ ZMIENKY O ČIČMANOCH

 
 
Ďakujem všetkým, ktorí sa v sobotu 21.7.2012 zúčastnili v Čičmanoch na oslavách 740. výročia prvej písomnej zmienky o obci. Všetkým, ktorí sa obliekli do čičmianských krojov, ktoré žiarili ako nádherné  klenoty, čo  nám zanechali naši predkovia .Všetky generácie odmaličkých detí ukázali nádheru , silu  a nadčasovosť čičmanského dedičstva. Slávnostná omša v  Kostole Povýšenia sv. Kríža a kázeň pána dekana Jána Smolku sa dostala do sŕdc všetkých prítomných.                                         
 
Zároveň by som chcela poďakovať účinkujúcim, ktorí predstavili s veľkým úspechom pásmo Čičmancov  "Rok na dedine". Autorkou senára a  sprievodného textu, ktorý sprezentoval Janko Švába je  Natália Furičková rod. Piešová. Podľa reakcie divákov, program mal veľký úspech.Srdečná vďaka patrí:
Božene Gápľovskej, Anne Rusnákovej rod. Hamaľovej, Viere Poličkovej, Márii Zábojníkovej, Márii Petrášovej rod. Uríčovej, Márii Bolvanovej, Božene Ficekovej rod. Gápľovskej, Božene Šiškovej rod. Strapkovej, Dagmare Záňovej rod. Čechovej , Lucii Záňovej, Lenke Leporisovej, Ivete Michalíkovej st., rod. Jantoškovej,  Ivete Michalíkovej ml., Dominike Michalíkovej, Beate Kužmovej, Viere Janotoškovej ml., Viere Jantoškovej st., rod. Poličkovej ,Miroslave Polákovej rod. Poličkovej , Deniske Nikmonovej, Ivete Melišovej rod. Ondrejčovej, Igorovi Piešovi, Milanovi Uríčovi, Imrichovi Uríčovi, Jánovi Uríčovi, Michalovi Mrmúsovi, Martinovi Mrmúsovi, Petrovi Záňovi, Martinovi Ondrejčovi, Borisovi Brosovi, Jurajovi Kudjakovi, Jánovi Bolvanovi, Miroslavovi Gocmanovi.
Osobitné poďakovanie patrí Jarke Kotercovej za veľkú pomoc pri príprave kultúrneho programu, nacvičovaní a celkového organizačného  zabezpečenia  osláv 740. výročia našej obce.
 
Ďakujem aj súborom zo susedných obcí Fačkova, Ďurčiny,  Zliechova, Tužiny, Čavoja, Lietavskej Závadky a fujaristom pána  Michala Filu z Heľpy. Záverečná spoločná pieseň "Na kráľovej holi" v podaní  súboru z Heľpy, ktorú sme  spievali všetci spoločne,  dojala k slzám všetkých prítomných. 
 
Program a atmosféra osláv oslovili aj  predsedu ŽSK Juraja Blanára, ktorý úprimne  v čičmianskej košeli pozdravil Čičmancov. Vďaka patrí aj ŽSK, ktorý zobral záštitu nad touto akciou ako aj riaditeľke Krajského kultúrneho strediska Žilina PhDr. Soni Řehákovej.
 
Vďaka patrí všetkým sponzorom - Kaštieľ Čičmany, Poľovné združenie Javorinka Čičmany, Třinecké železárni , a.s. Třinec, spoločnosť Čičmany Les, s.r.o. Penzión Javorina Čičmany, TIC Čičmany , Ľudovo-umelecké Čičmany Juraj Kudjak, Penzión Katka Čičmany .
 
Ďakujem občanom a priaznivcom, ktorí podporili  obec v rámci dobrovoľnej zbierky.
 
Vďaka, vďaka , Vďaka .......
 
                                                                 Mgr. Natália Dubnicayová
                                                                 starostka obce Čičmany
 
Krásne DVD z osláv 740. výročia obce Čičmany  si môžete zakúpiť na Obecnom úrade Čičmany .
 
Čičmany, Čičmany, chymárna dedina, ale z nej vychojí čelaď premiľená......

Publikované: 25. 07. 2012 21:35

Touto starou čičmianskou pesničkou začali oslavy, aké v Čičmanoch už veľa rokov nezažili.
V sobotu 21. júna do tejto malebnej obce pritiahla davy ľudí najväčšia miestna kultúrno-spoločenská udalosť tohto roka – slávnosť, na ktorej si pripomenuli, že pred 740 rokmi sa objavila prvá písomná zmienka o obci Čičmany. Oslavu si nenechali ujsť nielen miestni obyvatelia, či obdivovatelia čičmianskej architektúry a folkloristi, ale aj rodáci, žijúci ďaleko za hranicami obce i krajiny. A bolo sa veru na čo pozerať.

Takmer z každého domu vyšli krojovaní obyvatelia a vytvorili sprievod, ktorý prešiel od obecného úradu ku kostolu, kde bola svätá omša. Potom sa sprievod presunul na nádvorie čičmianskeho kaštieľa - tam prebiehal slávnostný ceremoniál s pozdravmi hostí. Uvítací pozdrav pani starostky Natálie Dubnicayovej. Predseda ŽSK Juraj Blanár v krásnej čičmianskej košeli so slovami: „Aký by to bol gratulant, keby prišiel s prázdnymi rukami!“ rozkrájal obrovskú tortu, z ktorej prvý kúsok dostala najstaršia obyvateľka obce 92 - ročná p. Radenová.

Po sladkom osviežení nasledoval kultúrny program, ktorý otvorili Čičmanci s hudobno-poetickým pásmom miestnych tradícií Rok na dedine. Svojím vystúpením spríjemnili sviatočný deň aj folklórna skupina z Heľpy, Vrchárka z Čavoja, Marinka Nováky, Dolina z Fačkova, Ženská spevácka skupina z Lietavskej Závadky, Strážovanka zo Zliechova, FS z Ďurčinej a fujaristi.

Pani starostka sa tešila, že Čičmanci ukázali nádheru svojho kroja i zvykov, že Čičmany po dlhej dobe ožili. Ešte dlho bude obec spomínať na tento jubilejný deň.

Oslavy 740. výročia prvej písomnej zmienky o obci Čičmany pripravili Obecný úrad Čičmany a obecné zastupiteľstvo, Žilinský samosprávny kraj a Krajské kultúrne stredisko v Žiline.

Anna Lovritšová

foto: Milan Kosec

 
 RSS | Mapa stránky | Prihlásiť
Webmaster | Čičmany, © 2011 - BROS Computing, s.r.o.