Čičmany

Výzva na dodávku plynu - propán bután podľa § 9, ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní

13.10. 2015

Výzva na predloženie cenovej ponuky "Rekonštrukcia miestnych komunikácií (stavebné práce) podľa § 9, ods.9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní

13.10. 2015
pdf cesty 92.4 KB

Výzva na predloženie cenovej ponuky podľa §9.ods.9 zákona 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní - prieskum trhu - Stravovacie poukážky"

05.04. 2014
pdf prieskum-trhu-stravovacie-poukazky 80 KB
doc priloha_c_1 33 KB

Výzva na predloženie cenovej ponuky podľa §9,ods.9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní - prieskum trhu - Okrasná zeleň

06.05. 2014
pdf vyzva-na-cenovu-ponuku-okrasna-zelen 119.2 KB
doc priloha-c-1cenova-ponuka-okrasna-zelen 47.5 KB

Oznámenie o zrušení výzvy na predloženie cenovej ponuky

05.04. 2014
Oznámenie o zrušení výzvy na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky "Vytvorenie náučného chodníka a zostavy makiet čičmianských dreveníc"
pdf oznamenie-o-zruseni-vyzvy-na-predlozenie-cenovej-ponuky 145.2 KB

Výzva na predloženie cenovej ponuky podľa §9.ods.9 zákona 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní - prieskum trhu Nákup elektroniky- prezentačná technika

05.04. 2014
pdf vyzva-nakup-elektroniky-prezentacna-technika 84.3 KB
doc priloha_c_1 31 KB

Výzva na predloženie cenovej ponuky podľa § 9, ods.9 zákona 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní

07.03. 2014
pdf vyzva-stojany-na-fotografie 91.1 KB
doc cenova-ponuka-stojany 28 KB

Výzva na predloženie cenovej ponuky podľa §9.ods.9 zákona 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní

05.03. 2014
pdf prieskum_trhu_-_propagacia_1 133.7 KB
doc priloha-c-1 39 KB

Výzva na predloženie cenovej ponuky podľa §9.ods.9 zákona 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní na predmet zákazky "Vytvorenie náučného chodníka a zostavy makiet čičmianských dreveníc"

28.01.2014
pdf vyzva-naucny-chodnik-cicmany 121.3 KB
pdf priloha-c-1a-naucny-chodnik 258.1 KB
pdf priloha-c-1b-zostava-drevenic 205.6 KB
doc priloha-c-2 43.5 KB

Výzva na predloženie cenovej ponuky podľa § 9 zák. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní - Nákup IKT vybavenia

09.02. 2015
pdf prieskum-trhu-nakup-ikt-vybavenie 71.6 KB
 RSS | Mapa stránky | Prihlásiť
Webmaster | Čičmany, © 2011 - BROS Computing, s.r.o.