Čičmany

Informácia o čase a mieste konania volieb do Európskeho parlamentu

Obec Čičmany podľa § 4 ods. 1 a 2 zákona č. 331/2003 Z.z. o voľbých do Európskeho parlamentu v znení neskorších predpisov oznamuje, že
 
1. Voľba do Európskeho parlamentu sa vykoná v sobotu
24.mája 2014 od 7,00 hod. do 22,00 hod.
 
2. Miestom konania volieb do Európskeho parlamentu v okrsku č. 1 je: volebná miestnosť v Sobášnej miestnosti na Obecnom úrade v Čičmanoch
 
 
     Mgr. Natália Dubnicayová, v.r.
     starostka obce Čičmany
 
 
 
 

Harmonogram organizačno technického zabezpečenia - voľby do Európskeho parlamentu rok 2014

Oznamujeme všetkým, ktorí sú oprávnení delegovať do okrskových volebných komisií svojich zástupcov (každá politická strane alebo koalícia, ktorej kandidátna listina bola zaregistrovaná - podľa § 12 ods. 1 zákona č. 331/2003 Z. z. v znení zmien a doplnkov) predseda NR SR prijal, aby v termíne najneskôr 30 dní pred dňom konania volieb, t. j. do 24. 4. 2014 do 24:00 hod. delegovali do okrskovej  komisie  v okrsku č. 1  vytvorenom  na území obce Čičmany  1 člena a 1 náhradníka.

Písomné delegovanie sa podáva poštou na adresu: Obec Čičmany  - Obecný úrad 166, 013 15 Čičmany  alebo osobne v úradných hodinách v kancelárii Obecného úradu Čičmany 166 ,  ( od 08:00 hod do 16:00 hod.) alebo e-mailom na adresu: obec@obeccicmany.info, starosta@obeccicmany.info.

V posledný deň podania (24. 4. 2014 -štvrtok)  po 16:00 bude  možnosť  prevzatia písomné delegovanie do 24.00 hod. Pre prevzatie je potrebné kontaktovať starostku obce  na č. t. 0905705389.

 

Mgr. Natália Dubnicayová, starostka obce Čičmany

 

pdf harmonogram-volby-do-europskeho-parlamentu-obec-cocmany 26.1 KB
 RSS | Mapa stránky | Prihlásiť
Webmaster | Čičmany, © 2011 - BROS Computing, s.r.o.