Čičmany

SOCÁLNA STAROSTLIVOSŤ - POSTUP A FORMULÁRE

Postup:

Vyplnené tlačivo žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu, spolu s kópiou zdravotnej dokumentácie (asi ½ roka dozadu – odborné nálezy) alebo prepúšťacej správy z NsP (1/2 r dozadu), alebo komplexného posudku (ÚPSVaR), alebo posudku vydaného VÚC, je potrebné priniesť na OcÚ, kde bude zaevidované do pošty a následne odovzdané na úradovňu SOcÚ v Rajci.

Po vystavení rozhodnutia a nadobudnutí jeho právoplatnosti je potrebné vyplniť tlačivo žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby, ku ktorému musí byť pripojené vyhlásenie o majetku , overené podpisy ( OcÚ alebo notár) a potvrdenie o príjme (Sociálna poisťovňa – rozhodnutie o dôchodku ).

doc ziadost-o-posudenie-odkazanosti-na-socialnu-sluzbu-1414000463 57.5 KB
doc ziadost-o-zabezpecenie-poskytovania-socialnej-sluzby-1414000465 62.5 KB
doc vyhlasenie-o-majetku-fyzickej-osoby-1414000464 32.5 KB
 RSS | Mapa stránky | Prihlásiť
Webmaster | Čičmany, © 2011 - BROS Computing, s.r.o.