Čičmany

Menovanie okrskovej komisie pre Referendum o rodine 7.2.2015

pdf menovanie-okrskovej-komisie-pre-referendum-o-rodine-722015 22.7 KB

REFERENDUM O RODINE


Oznámenie o mieste a čase konania referenda

Obec Čičmany  podľa § 16 zákona č. 564/1992 Zb. o spôsobe vykonania referenda v znení neskorších predpisov oznamuje, že: 

  1. referendum sa bude konať

           v sobotu 7. februára 2015 od 7,00 do 22,00 hod.

    2. Miestom konania referenda  v obci Čičmany – okrsok č. 1 – Budova Obecného úradu Čičmany - sobášna miestnosť.

Upozornenie:

Oprávnený občan je povinný preukázať sa pred hlasovaním občianskym preukazom.

Oznámenia o mieste a čase konania referenda boli oprávneným voličom na území obce Čičmany  doručené do poštových schránok v termíne do 13. 01. 2015.

Oprávnení občania, ktorí majú evidovaný trvalý pobyt – Obec Čičmany  – bez konkrétnej adresy, sú zapísaní v zozname oprávnených občanov v okrsku 1  na hlasovanie -  sobášna miestnosť Obecný úrad Čičmany.

 

                                                                  Mgr. Natália Dubnicayová, v.r.

                                                                       starostka obce Čičmany

Vážení občania , ďakujeme za účasť na Referende o rodine , ktoré sa konalo 7.2.2015

Mgr. Natália Dubnicayová, starostka obce Čičmany 

 Výsledky - Obec Čičmany - Štatistický úrad SR :

 

Dátum a čas poslednej aktualizácie údajov

08.02.2015 02:16:20

Počet okrskov

1

Počet odovzdaných zápisníc okrskových komisií

1

Podiel odovzdaných zápisníc okrskových komisií v %

100,00

Počet oprávnených občanov zapísaných v zoznamoch na hlasovanie

166

Počet oprávnených občanov, ktorým sa vydali hlasovacie lístky

94

Počet odovzdaných hlasovacích lístkov

93

Počet odovzdaných platných hlasovacích lístkov

93

Počet odovzdaných neplatných hlasovacích lístkov

0

Účasť v %

56,62

Otázka

Odpoveď „ÁNO“

Odpoveď „NIE“

Neplatné hlasy

Počet

Podiel

Počet

Podiel

Počet

Podiel

1

87

92,55

6

6,38

1

1,06

2

89

94,68

4

4,25

1

1,06

3

88

93,61

5

5,31

1

1,06

               

 

 RSS | Mapa stránky | Prihlásiť
Webmaster | Čičmany, © 2011 - BROS Computing, s.r.o.