Čičmany

1. marec 2016 vo fotografiách Janka Ďurigu

ČIVORADO 2016 - ČISTENIE VODNÉHO TOKU RAJČIANKY 16.4.2016

 
Záujemcovia na úsek čistenia Rajčianky v k.ú.  Čičmany   hláste  sa u starostky obce  buď e-mailom  starosta@obeccicmany.info alebo tel. 0905705389 - Stretnutie pred obecným úradom Čičmany  16.4.2016  0 9:00 hod.,  kde účastníci  dostanú rukavice, minerálku/kofolu, vrecia a rozvezú sa po rozdelených úsekoch  od Hanušovej až po Komatnú.

Ďakujeme tým, ktorí sa aktívne zapojili do čistenia v minulom roku a verím, že aj v tomto roku sa aktívne zapojíme do tejto veľmi prospešnej akcie.

Tešíme sa na stretnutie

 

Považské múzeum v Žiline usporiadalo dňa 22.5.2016 pri Radenovom dome podujatie:

„ Príďte sa odfotiť: inštalácia novej fotosteny sprevádzaná kultúrnym programom“

  Účinkovali: Folklórny súbor Stavbár a inštrumentalista Martin Brxa  - hra na fujare , plieskanie bičom

  Ďalšie podujatia, na ktoré  Považské múzeum v Žiline pri Radenovom dome v Čičmanoch pozýva verejnosť  sú:

19.6.2016            – Oživené Čičmany : Čriepky zo života Čičmancov, spevy, hudba a ochutnávky tradičných jedál

17.7.2016            - Oživené Čičmany : Čriepky zo života Čičmancov, spevy, hudba a ochutnávky tradičných jedál

21.8.2016            - Oživené Čičmany : Čriepky zo života Čičmancov, spevy, hudba a ochutnávky tradičných jedál

 

LASTOVIENKA NA HODOCH VO FAČKOVE

ČIČMANSKÁ VAREŠKA 2016

 

ČIČMANSKÁ VAREŠKA - FOTOGRAFIE

STRETNUTIE JUBILANTOV 2016

 RSS | Mapa stránky | Prihlásiť
Webmaster | Čičmany, © 2011 - BROS Computing, s.r.o.