Čičmany

FAŠIANGY 2017

ČIVORADO 2017

Pozývame všetkých, ktorí majú radi Čičmany - príďte vyčistením koryta rieky Rajčianky skrášliť našu obec.
Zraz účastníkov v sobotu 22.4.2017 o 9:00 pred obecným úradom.
 
 

Srdečné blahoželanie ku Dňu matiek!

Mgr. Natália Dubnicayová,

starostka obce

 

Šesťdesiat rokov od úmrtia kanoníka Jána Štrbu

Ján Štrba, katolícky farár pôsobil v Čičmanoch od roku 1912

(* 2.1.1884  + 29.5.1957)

6.12.1944  preukázal  osobnú statočnosť  pri záchrane obyvateľov Čičmian pred zastrelením pri represívnom zásahu nemeckých okupantov počas 2. svetovej vojny.  Bol menovaný čestným kanonikom nitrianskeho biskupstva. Je pochovaný na miestnom cintoríne v Čičmanoch .V tomto roku uplynulo 60. rokov od jeho úmrtia.

Pri tejto príležitosti

 sa 3.júna 2017 (sobota)    o 9:00 hod. koná slávnostná  svätá omša v rímskokatolíckom kostole Povýšenia svätého Kríža v Čičmanoch.  

Bohoslužby sa  zúčastnia aj rodáci kanonika Jána Štrbu z Horných Vesteníc. Obyvatelia obce Čičmany si uctia  jeho  pamiatku   položením venca k  pamätníku s jeho  plastickou reliéfnou podobizňou , ktorú vyhotovil  náš rodák , akademický maliar Jozef Hrvoľ.

 

GULÁŠ FEST KĽAK

Ďakujeme za výbornú prezentáciu obce Čičmany na Guláš Feste - Kľak 10.6.2017 partii: Janko Bolvan, Marek Michalec, Milan Šebík, Majo Gašpierik, Zuzka Janošková

DEŇ OBCE

DEŇ OBCE 15.7.2017
Pozývame  verejnosť aj na výstavu fotografií Bohuslava Dandu, ktorý pôsobil v obci Čičmany od roku 1924 do 1953 a fotograficky zdokumentoval toto obdobie v obci . Pri slávnostnej príležitosti Dňa obce Čičmany bude Bohuslavov Dandovi in memoriam udelené čestné občianstvo obce Čičmany.Výstavu jeho fotografií zo života čičmancov si môžete pozrieť počas podujatia 15.7.2017 od 13:00 – Kaštieľ Čičmany .
 

DEŇ OBCE 2017

Obec Čičmany ďakuje všetkým účinkujúcim FS Lastovienka, FS z Heľpy,FS Kľak Fačkov)  za predstavenie ,ktorým potešili návštevníkov našej obce a pripravili pre všetkých krásny zážitok.
Veľké poďakovnie patrí Jankovi Bolvanovi, Marošovi Gašpierikovi,Marekovi Michalcovi a Milanovi Šebíkovi za prípravu guľášu,  vydávanie občerstvenia - je to veľká pomoc pre obec, veľmi si to vážime.
Ďakujem všetkým, ktorí sa podieľali na organizačnej príprave akcie.

ČIČMANSKÁ VAREŠKA 2017

 

Výstava fotografií Bohuslava Dandu v Kaštieli Čičmany

 
Obec Čičmany pripravila  pre verejnosť výstavu fotografií Bohuslava Dandu v Kaštieli v Čičmanoch, ktorú otvorila 15.7.2017 na Deň obce Čičmany pri  príležitosti jeho ocenenia – udelenia čestného občianstva obce Čičmany in memoriam.
Výstava je v kaštieli Čičmany prístupná verejnosti do konca septembra 2017.
 
 RSS | Mapa stránky | Prihlásiť
Webmaster | Čičmany, © 2011 - BROS Computing, s.r.o.