Čičmany

Oznam o predaji majetku Obce Čičmany (bývalá škola a pozemky) podľa§ 9a ods. 8 písm.e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. , prípad osobitného zreteľa

25.04. 2017
pdf oznam-o-predaji-majetku-obce-cicmany 36.7 KB
 RSS | Mapa stránky | Prihlásiť
Webmaster | Čičmany, © 2011 - BROS Computing, s.r.o.