Čičmany

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK POHREBISKA - CINTORÍNA V ČIČMANOCH

Plán, rozdelenie  cintorína na časti - zoznam hrobových miest podľa  jednotlivých častí
Prehľad platieb nájomcov za hrobové miesta, podčiarknuté červeným - hrobové miesta s neznámym pochovaným a s neznámym nájomcom, za ktoré nikto neplatí a ktoré môže v zmysle zákona  správca cintorína - Obec Čičmany ponúknuť záujemcom.
pdf stavby-hrobov 37.6 KB
pdf plan-cintorina-rodelenie-do-casti 101 KB
 RSS | Mapa stránky | Prihlásiť
Webmaster | Čičmany, © 2011 - BROS Computing, s.r.o.