Čičmany


Oznam Rajecký maratón 12.8.2017 uzávierka dopravy cez obec Čičmany od 08:30 do 14:00

pdf oznam 43.5 KB

Oznámenie o vyhlásení času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

03.08. 2017
pdf vyhlasenie-casu-zvyseneho-nebezpecenstva-vzniku-poziaru-od-31_7_17 66.4 KB

Oznámenia o odstávke elektriny v obci Čičmany 5.6.2017

11.05. 2017
pdf vyrozumenie 364.5 KB
Naša obec je členom Miestnej Akčnej Skupiny (MAS) Rajecká dolina.
 
Podrobnosti nájdete na jej internetovej stránke:
 
 
  www.masrajeckadolina.sk
 

Upozornenie - kosenie trávy !!

Obec Čičmany  upozorňuje vlastníkov pôdy na dodržiavanie zákona NR SR  č. 220/2004 Z. z o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy v znení neskorších predpisov. 

 Povinnosťou vlastníka, nájomcu a správcu pozemkov v zmysle § 3 citovaného zákona  je okrem iného predchádzať výskytu a šíreniu burín na neobrábaných pozemkov. Dovoľujeme si Vás preto upozorniť a vyzvať na zabezpečenie starostlivosti a pravidelné kosenie vašich pozemkov : t.j. záhrady a všetky pozemky, ktoré nie sú v nájme.

Obvodný pozemkový úrad pri zistení  a prerokovaní priestupku môže vlastníkovi, správcovi a nájomcovi za nedodržanie povinností o starostlivosť o pozemok uložiť pokutu v zmysle §25 citovaného zákona až do výšky 332 €.

 

                                                                              Mgr. Natália Dubnicayová, v.r.

                                                                              starostka obce Čičmany

Regionálna veterinárna a potravinová správa Žilina

23.01. 2014
Program prvencie,monitoring a kontroly niektorých prenosných spongiformných encefalopatií (TSE) v SR pre rok 2014 zaslanie inmformácie a žiadosť o spoluprácu
 
Povinnosť vlastníka, chovateľa zvierat (hovädzí dobytok, ovce, kozy, ošípané ) na základe § 327 ods. 2 písm a) zákona č. 39/2007 o veterinárnej starostlivosti
 
pdf Program prevencie 115.3 KB

Informácia doručená obci Čičmany - Program odpadového hospodárstva Žilinský kraj na roky 2011-2015

pdf program-odpadoveho-hospodarstva-zilinskeho-kraja-na-roky-2011-2015 23.6 KB

Ochrana poľnohospodárskej pôdy proti burinám

pdf burina-kosenie 82.8 KB
 RSS | Mapa stránky | Prihlásiť
Webmaster | Čičmany, © 2011 - BROS Computing, s.r.o.