Čičmany


Výberové konania na pracovné pozície Obecný úrad Čičmany

16.01. 2012
Výberové konanie bolo ukončené . Na pracovnú pozíciu AP ekonomika, sekretárka bola  vybraná uchádzačka Jaroslava Kotercová, ktorá sa dňa 13.12.2011 na zasadnutí obecného zastupiteľstva písomne vzdala mandátu poslanca a bol s ňou uzatvorený pracovný pomer od 1.1.2012.
pdf Výberové konanie 20 KB

Schválený Programový rozpočet obce Čičmany na roky 2012-2014

07.05. 2013

Obecné zastupiteľstvo Obce Čičmany na svojom zasadnutí 13.12.2011  Uznesením  č. 49/2011 schválilo Programový rozpočet obce  na roky 2012-2014.

a) Stanovisko hlavného kontrolóra obce k rozpočtu obce Čičmany na rok 2012 – príloha č. 2 k tejto zápisnici.
b) Rozpočet obce Čičmany na rok 2012 časť príjmy a výdavky
Hlasovanie poslancov:

Hlasovanie za :

Proti:

Zdržal sa :

Kotercová Oľga, Kotercová Jaroslava,   Ing. Vladimír Gábel , Anna Uričová,Pavol Koterec

0

0

pdf Bezny rozpočet kapitalovy rozpočet obce Čicmany-2012-2014 26.1 KB
 RSS | Mapa stránky | Prihlásiť
Webmaster | Čičmany, © 2011 - BROS Computing, s.r.o.