Čičmany

Doklady potrebné k prihláseniu na trvalý, alebo prechodný pobyt

 
- nájomná zmluva
- list vlastníctva vlastníka bytu, domu - nesmie byť starší ako 3 mesiace
- kúpnopredajná zmluva - nesmie byť staršia ako 3 mesiace
- darovacia zmluva - nesmie byť staršia ako 3 mesiace
- čestné vyhlásenie vlastníkov bytu, domu
- občiansky preukaz - slovenský
- sobášny list, rodné listy detí, rozhodnutie o rozvode, rozhodnutie o udelení štát. občianstva

Obyvatelia obce

V obci žije spolu:  159 obyvateľov (údaj z  roku 2014).

ĎAĽŠIE ŠTATISTICKÉ ÚDAJE O OBYVATEĽOCH

Počet trvalo bývajúcich obyvateľov  159
Počet v obci prítomných obyvateľov  
Počet ekonomicky aktívnych obyvateľov  
Veková štruktúra trvalo bývajúcich obyvateľov                                                  
doc navrh_na_zrusenie_trvaleho_pobytu 84 KB
 RSS | Mapa stránky | Prihlásiť
Webmaster | Čičmany, © 2011 - BROS Computing, s.r.o.