Čičmany


PROFIL VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA

16.12. 2013
PROFIL VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Podľa § 6 ods. 1 písm. b) Zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, (ďalej len Zákona č. 25/2006 Z.z.) Obec Čičmany je verejným obstarávateľom a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinné používať postupy podľa tohto zákona.
Podľa § 22 Zákona č. 25/2006 Z.z. zriaďuje obec Čičmany na internetovej stránke svoj „Profil verejného obstarávateľa“, v ktorom bude uverejňovať informácie týkajúce sa verejného obstarávania, t.j., predbežné oznámenia, výzvy na predkladanie ponúk, informácie o plánovaných nákupoch, informácie o uzavretých zmluvách, informácie o dôvodoch zrušenia použitého postupu zadávania zákazky a ďalšie všeobecné informácie.
Podľa § 49a Zákona č. 25/2006 Z.z. zverejňuje obec Čičmany informácie a dokumenty z procesu obstarávania v členení podľa jednotlivých verejných obstarávaní.

Verejný obstarávateľ:

 
Obec Čičmany
Sídlo: Obec Čičmany, Obecný úrad č. 166,  013 15  Čičmany
Číslo účtu: 25723432/0200
IČO: 00321206
DIČ: 2020637036
IČ DPH: nie je platiteľom DPH
Štatutárny zástupca: Mgr. Natália Dubnicayová,  starostka obce
e-mail: obec@obeccicmany.info
Telefon: +421 41 549 2206
Fax: +421 41 549 2123
pdf vyzva-pravne-sluzby 60.6 KB
pdf vyzva-zimna-udrzba-_1_ 60.2 KB
 RSS | Mapa stránky | Prihlásiť
Webmaster | Čičmany, © 2011 - BROS Computing, s.r.o.